Contact Us | Bellavie Global

Liên hệ

Liên lạc với chúng tôi về bất cứ điều gì liên quan đến công ty hoặc dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để liên hệ với bạn càng sớm càng tốt.

BELLAVIE srl
Parc Life is Food
Rue Sainte-Eugénie, 42
5060 Tamines
Bỉ
+32 71.344.511 - +32.475 48 99 83 - +32 476 511 990
bellavie@bellavie.eu
Google Maps